***ENGLISH TEXT BELOW***

Keurig onderhouden eengezinswoning met drie slaapkamers, garage, schuur, voor- zij- en achtertuin (zuidwesten) op zeer kindvriendelijke locatie in Den Haag met veel groen en scholen in de directe nabijheid. De woning is van vele gemakken voorzien met o.a. airco, alarm, beveiligingscamera’s, rolluiken, vloerverwarming en zonnepanelen. Wij nodigen u van harte uit voor een bezichtiging!

Indeling:
Begane grond
Entree met garderobe en tochtseparatie naar de brede gang met toegang tot het souterrain, toilet en de brede woonkamer. Deze heeft een ideale indeling en er is ruimte genoeg voor een gezellige lounge- en eethoek. Zo is er nu een loungehoek met uitzicht op de groene voortuin. Er ligt een mooie tegelvloer en door de grote ramen is er veel natuurlijk licht en een prachtig uitzicht op de natuur. Aan de achterzijde staat een royale eettafel met uitzicht op de zijtuin en toegang naar de serre. Deze grenst aan de op het zuidwesten gelegen achtertuin met twee schuren (een stenen schuur en een houten schuur). Vanuit de eethoek is tevens de keuken te betreden. Deze is voorzien van diverse inbouwapparatuur en een extra deur naar de achtertuin.

Eerste Verdieping
Vanaf de overloop is er toegang naar de voorslaapkamer en aan de achterzijde de grootste slaapkamer met balkon en de zijkamer. Ook de tweede toilet is te bereiken en de nette badkamer met ligbad en wastafel in meubel. Deze verdieping is voorzien van een mooie vloerafwerking.

Souterrain
Het souterrain ligt over de lengte van de woning en bestaat uit verschillende ruimtes. Een deel is te gebruiken als logeer- en werkkamer met raam, het andere deel is te gebruiken als wasruimte en voorraadruimte. Hier is ook de meterkast, welke is voorzien van 12 groepen met automatische zekeringen.

Garage
De garage bevindt zich tegenover de woning. Er is plek voor een auto. De garage is voorzien van elektra.

Bijzonderheden:
* Woonoppervlakte van circa 171m².
* Perceel grootte 1 are en 97 centiare.
* Uitgegeven in erfpacht t/m 31-12-2035, canon € 218,= per jaar.
* Tuin op het zuidwesten.
* Balkon.
* Oprit voor twee a drie auto’s.
* Garagebox.
* Zonwering aan de woonkamer.
* Zeven zonnepanelen.
* Beveiliging rolluiken.
* Intercom.
* Vloerverwarming woonkamer en badkamer en keuken.
* Airconditioning is aanwezig.
* Volledig voorzien van dubbel glas, ook de schuren hebben dubbel glas.
* Leidingen, elektra, radiatoren, gasleiding en riolering vervangen.
* Buiten camera.
* Alarm in de zitkamer en achtertuin.
* Buiten/tuinverlichting.
* Rustige ligging.
* Alleen bestemmingsverkeer veilig voor kinderen.
* Diverse winkels op korte afstand, bijvoorbeeld winkelcentrum Leidsenhage.
* Uitvalswegen naar zowel N44, A4, A12 en A13.
* Oplevering: in overleg.
* Ouderdoms- en materialen clausules zullen worden opgenomen in de koopakte.

***ENGLISH TEXT***

Neatly maintained family house with three bedrooms, garage, shed, front, side and backyard in a very child-friendly location in The Hague with lots of greenery and schools in the immediate vicinity. The house is equipped with many amenities including air conditioning, alarm, security cameras, shutters, underfloor heating and solar panels. We cordially invite you for a viewing!

Layout:
Ground floor
Entrance with wardrobe and draft separation to the wide hallway with access to the basement, toilet and wide living room. The living room has an ideal layout and there is enough space for a cozy lounge and dining area. Currently there is a lounge corner with a view of the green front garden. There is a beautiful tiled floor and the large windows provide plenty of natural light and a beautiful view of nature. At the rear there is a spacious dining table with a view to the side garden and access to the conservatory. This is adjacent to the (southwest) sunny backyard with two barns (a stone shed and a wooden shed). The kitchen can also be entered from the dining area. This is equipped with various built-in appliances and an extra door to the backyard.

First floor
From the landing there is access to the front bedroom and at the rear the main bedroom with balcony and the side room. The second toilet is also accessible and the neat bathroom with bath and washbasin in furniture. This floor has a beautiful floor finish.

Basement
The basement runs the length of the house and consists of different areas. One part can be used as a guest and study room with window, the other part can be used as a laundry room and storage room. Here is also the meter cupboard, which is equipped with 12 groups with automatic fuses.

Garage
The garage is located opposite the house. There is enough space for a car. The garage has electricity.

Particularities:
* Living area of approximately 171m².
* Lot sizes are 1 and 97 centiare.
* Issued on a ground lease until 31-12-2035, canon € 218 per year.
* Garden on the name.
* Balcony.
* Driveway for two or three cars.
* Garage box.
* Sun blinds in the living room.
* Seven solar panels.
* Security shutters.
* Intercom.
* Underfloor heating living room and bathroom and kitchen.
* Air conditioning is available.
* Fully equipped with double glazing, the sheds also have double glazing.
* Pipes, electricity, radiators, gas pipes and sewerage replaced.
* Outside camera.
* Alarm in the sitting room and backyard.
* Outdoor / garden lighting.
* Quiet location.
* Local traffic only safe for children.
* Various shops within a short distance, for example Leidsenhage shopping center.
* Delivery in consultation.
* Age and materials clauses will be included in the purchase deed.

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Den Uyl Real Estate, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN – norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

Pand Beschikt Over

  • tuin
  • Vloerverwarming
powered by

What's Nearby?

Locatie