***English Text Below***

Sfeervolle en zeer goed onderhouden hoekwoning met vijf / zes slaapkamers, mogelijkheid tot tweede badkamer, berging, vrijstaande garage en een zeer diepe achtertuin (Z / O) met achterom. In 2021 zijn er 14 zonnepanelen op het dak geplaatst. De woning is gelegen in een woonwijk nabij het centrum van Wassenaar. Het ligt in de nabijheid van de bushaltes van Amerikaanse en Engelse scholen en op loopafstand van het strand, de duinen en de bossen.

Indeling:

Begane grond:
Bij aankomst treft u direct de groene en gezellige voortuin aan. U betreedt de woning via de entree aan de voorzijde. De ruime lichte hal voorzien van een inbouwkast, geeft toegang tot de woonkamer, de keuken en een toilet met fonteintje. De luxe woonkamer met hoog plafond en parketvloer is voorzien van een schouw en biedt voldoende ruimte voor een ruime zithoek en grote eettafel. De voor- en zijramen zijn voorzien van dubbel glas. Een uitlaat aan de zuidmuur maakt het mogelijk om gemakkelijk een mobiele airconditioning te plaatsen voor de paar hete zomerdagen. De geïntegreerde keuken in Italiaanse stijl met veel functionele kasten is volledig uitgerust met verschillende apparatuur, waaronder een grote oven en een groot fornuis. De gehele achterzijde van de woning biedt een fraai uitzicht en toegang tot de ruime groene en rustige tuin die door vele soorten vogels wordt bezocht. De tuin is tevens te bereiken via een achterom. Een ontspannende plek voor barbecues in de zomer.

Eerste verdieping:
Overloop met separaat toilet met ieder een ruime slaapkamer aan de voorzijde en achterzijde voorzien van inbouwkasten. De slaapkamer aan de achterzijde heeft toegang tot het balkon met uitzicht over de achtertuin. Tevens is er aan de achterzijde een derde kleinere slaapkamer. De badkamer op deze verdieping is in 2021 gerenoveerd. Deze is voorzien van een inloopdouche, geïntegreerde kasten en wastafel. De hoofdslaapkamer aan de voorzijde is ensuite met de badkamer. De achterste grote slaapkamer is voorzien van een wastafel en badmeubels.

Tweede verdieping:
Vanaf de overloop heeft u toegang tot zowel een ruime slaapkamer met dakkapel dubbel glas, wastafel en badmeubels aan de voorzijde als een ruime slaapkamer met dakkapel, wastafel en badmeubels aan de achterzijde. Aan de achterzijde bevindt zich tevens een derde kleinere kamer, waar eventueel een tweede badkamer gecreëerd kan worden. Aan de voorzijde is de was- en stookruimte gelegen. In de CV-ketel is een hoogrendement Vaillant HR Exclusief geplaatst in 2011, De overloop is voorzien van een inbouwkast. Mogelijk wordt hier een derde toilet gecreëerd.

Kelder:
De kelder is een droge en koele plaats die ideaal is als wijnkelder. De kamer is voorzien van enkele wijnrekken. Het zorgt ook voor extra opslagruimte.

De op zichzelf staande garage is een natuurlijke locatie waar een toekomstige privé-oplaadpaal voor elektrische auto’s kan worden geplaatst om in combinatie met de zonnepanelen te werken. In de vrijstaande berging vlakbij de keuken kan gemakkelijk een grote vriezer worden geplaatst.

Bijzonderheden:
– Woonoppervlakte ca. 155m2, gemeten conform meetinstructie op basis van NEN 2580.
– Vijf / zes slaapkamers, mogelijkheid tot tweede badkamer en derde toilet.
– inhoud ca. 536m3.
– Achtertuin op het zuidoosten.
– Garage die plaats biedt aan laadpaal voor elektrische auto’s en externe opslag beschikbaar.
– 14 zonnepanelen geïnstalleerd in 2021 en uitgerust met A-klasse / tier 1 volledig zwarte half-cut 120 cellen panelen en micro-omvormers met 25 jaar garantie met een totaal van 4900 Wp, waarmee het grootste deel van het elektriciteitsverbruik wordt gedekt.
– Hoogrendementsketel CW5 Vaillant HR Exclusive geïnstalleerd in 2011
– Er is een olietankverwijdering, Kiwa-certificaat aanwezig.
In 2021 zijn grote renovatiewerken uitgevoerd: hoofdbadkamervloeren, aarding van het huis, vervanging van het elektrische paneel, doorspoelen van de hoofdafvoer en schilderen van het interieur.
– Oplevering in overleg.
– De woning is gelegen in een woonwijk nabij het centrum van Wassenaar, tevens zeer nabij de Engelse en Amerikaanse schoolbus stopt en op loopafstand van strand, duinen en bossen.

***English Text ***

Attractive and very well maintained corner town house with five / six bedrooms, possibility of a second bathroom, storage room, detached garage and a very deep backyard (S / O) with back entrance. There are 14 solar panels on the roof installed in 2021. The house is located in a residential area near the center of Wassenaar. It is in close proximityof the American and English schools bus stops and a walking distance to the beach, dunes and forests.

Layout:

Ground floor:
Upon arrival you will immediately find the green and cozy front garden. You enter the house through the entrance at the front. The spacious light-filled hall fitted with a built-in wardrobe, gives access to the living room, the kitchen and a toilet with a sink. The luxurious high ceiling and parket floor living room is fitted with a chimney and has enough space for a spacious lounge area and large dining table. The front and side windows are fitted with double-glazing. An exhaust on the south wall allows to conveniently fitting a mobile air conditioning unit for the few hot summer days. The Italian style integrated kitchen with many functional cupboards is fully equipped with various appliances including a large oven and large stove. The entire rear of the house offers a beautiful view and access to the spacious green and peaceful garden visited by many types of birds. The garden can also be reached via a back entrance. A relaxing place for summertime barbecues.

First floor:
Landing with separate toilet, each with a spacious bedroom at the front and rear fitted with built-in wardrobes. The rear bedroom has access to the balcony with view over the back garden. There is also a third smaller bedroom at the rear.. The bathroom on this floor has been renovated in 2021. It has a walk-in shower, integrated cabinets and sink. The front master bedroom is ensuite with the bathroom. The rear large bedroom is fitted with a sink and vanities.

Second floor:
From the landing you have access to both a spacious bedroom with dormer double-glazed window, sink and vanities at the front and a spacious bedroom with dormer window, sink and vanities at the back. At the back is also a third smaller room, where a second bathroom may be created. The laundry and boiler room is located at the front. The boiler is a high performance Vaillant HR Exclusief installed in 2011, The landing has a built-in wardrobe. A third toilet may be created here.

Cellar:
The basement is a dry and cool place ideal as a wine cellar. The room is fitted with some wine racks. It also allows for extra storage space.

The self-standing garage is an natural location where to accommodate a future private electric car charging pole to work in combination with the solar panels. The detached storage room close-by to the kitchen may conveniently accommodate a large freezer.

Particularities:
– Living area approx. 155m2, measured in accordance with measuring instructions based on NEN 2580.
– Five / six bedrooms, possibility of a second bathroom and third toilet.
– Content approx. 536m3.
– Backyard on the Southeast.
– Garage that may accommodate electric car charging pole and external storage available.
– 14 solar panels installed in 2021 and fitted with A-class / tier 1 full black half-cut 120 cells panels and micro-inverters with 25 years guarantee summing up to 4900 Wp, so covering most of electricity consumption needs.
– High performance boiler CW5 Vaillant HR Exclusief installed in 2011
– There is an oil tank removal, Kiwa certificate available.
Major renovation works have been performed in 2021: main bathroom flooring, house earthing, main electric panel replacement, main drainage flushing and interior painting.
– Delivery in consultation.
– The house is located in a residential area near the center of Wassenaar, also very near to the English and American school bus stops and a walking distance to the beach, dunes and forests.

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Den Uyl Real Estate, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN – norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

Pand Beschikt Over

  • Balkon
  • Dubbel glas
  • garage
  • grote tuin
  • tuin
powered by

What's Nearby?

Locatie